IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego

Głównym założeniem projektu IN-OIL jest nowatorskie połączenie dwóch idei – waste to energy oraz waste to feed, co świadczy o interdyscyplinarnym charakterze projektu, a w związku z tym z szerokimi możliwościami wdrożenia.

Ocenia się, że aż 30-40% artykułów spożywczych wyprodukowanych jako pełnowartościowa żywność pozostaje niewykorzystanych. Dla UE jest to około 89 mln ton, w tym 9 mln ton dla Polski. Projekt IN-OIL jest odpowiedzią na problemy współczesnej gospodarki i łączy w sobie jej trzy sektory: gospodarkę odpadami, produkcję zwierzęcą oraz produkcję energii z OZE.

Plan projektu zakłada ciąg komplementarnych badań o charakterze naukowo - wdrożeniowym pozwalający na zagospodarowanie znacznych ilości przeterminowanej żywności (ReFood) w celu uzyskania tłuszczu paszowego z muchówki (Hermetia illucens) oraz określenie możliwości jego przetworzenia wytłoku białkowo-chitynowego w biogazowniach.

Wartość projektu: 
1 198 750 PLN
LIDER: 

prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała

Termin realizacji projektu: 
styczeń 2017 - grudzień 2018
Zdjęcie Lidera: