O programie Lider

Program LIDER skierowany jest do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych. Głównym jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

W skali kraju program LIDER jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców.

dr inż. Andrzej Lewicki

Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego

prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała

IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego

Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego

Wartość projektu:
1 199 926,25 PLN
LIDER:

dr inż. Andrzej Lewicki

Termin realizacji projektu:
kwiecień 2016 - marzec 2019

Fermentacja metanowa pomiotu kurzego może być z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej atrakcyjną formą zagospodarowania tego odpadu. Możliwy jest tu taki sam przełom, jaki zapewniły fermom trzody chlewnej biogazownie pracujące na gnojowicy. Żadna istniejąca na rynku technologia nie odnosi obecnie sukcesu, ponieważ są to rozwiązania kosztowne, niedopracowane i awaryjne.

Głównym celem projektu jest zatem opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odchodów drobiowych i serwatki w procesie fermentacji metanowej zakładającej stabilną i wydajną produkcję biogazu. Proponowane rozwiązanie w istotny sposób zwiększy ekonomiczność i konkurencyjność przemysłu drobiowego i mleczarskiego. Opracowane w projekcie rozwiązania technologiczne, a w szczególności opracowanie nowej metody redukcji azotu bez konieczności rozcieńczania fermentowanego wsadu, jest innowacją na skalę światową.

IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego

Wartość projektu:
1 198 750 PLN
LIDER:

prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała

Termin realizacji projektu:
styczeń 2017 - grudzień 2018

Głównym założeniem projektu IN-OIL jest nowatorskie połączenie dwóch idei – waste to energy oraz waste to feed, co świadczy o interdyscyplinarnym charakterze projektu, a w związku z tym z szerokimi możliwościami wdrożenia.

Ocenia się, że aż 30-40% artykułów spożywczych wyprodukowanych jako pełnowartościowa żywność pozostaje niewykorzystanych. Dla UE jest to około 89 mln ton, w tym 9 mln ton dla Polski. Projekt IN-OIL jest odpowiedzią na problemy współczesnej gospodarki i łączy w sobie jej trzy sektory: gospodarkę odpadami, produkcję zwierzęcą oraz produkcję energii z OZE.

Plan projektu zakłada ciąg komplementarnych badań o charakterze naukowo - wdrożeniowym pozwalający na zagospodarowanie znacznych ilości przeterminowanej żywności (ReFood) w celu uzyskania tłuszczu paszowego z muchówki (Hermetia illucens) oraz określenie możliwości jego przetworzenia wytłoku białkowo-chitynowego w biogazowniach.