Kontakt

Pracownia Ekotechnologii
Katedra Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań

Jacek Dach
Kierownik Pracowni Ekotechnologii
prof. dr hab. inż.
Jacek Dach
tel.:
Andrzej Lewicki
Fermentacja metanowa
dr inż.
Andrzej Lewicki
tel.:
Wojciech Czekała
Poferment, nawożenie i biopaliwa stałe
prof. UPP dr hab. inż.
Wojciech Czekała
Damian Janczak
Kompostowanie
dr inż.
Damian Janczak
Jakub Mazurkiewicz
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I GOSPODARKA KOMUNALNA
dr inż.
Jakub Mazurkiewicz
tel.:
Gospodarka odpadami
dr inż.
Jakub Pulka
tel.: