Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego

Fermentacja metanowa pomiotu kurzego może być z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej atrakcyjną formą zagospodarowania tego odpadu. Możliwy jest tu taki sam przełom, jaki zapewniły fermom trzody chlewnej biogazownie pracujące na gnojowicy. Żadna istniejąca na rynku technologia nie odnosi obecnie sukcesu, ponieważ są to rozwiązania kosztowne, niedopracowane i awaryjne.

Głównym celem projektu jest zatem opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odchodów drobiowych i serwatki w procesie fermentacji metanowej zakładającej stabilną i wydajną produkcję biogazu. Proponowane rozwiązanie w istotny sposób zwiększy ekonomiczność i konkurencyjność przemysłu drobiowego i mleczarskiego. Opracowane w projekcie rozwiązania technologiczne, a w szczególności opracowanie nowej metody redukcji azotu bez konieczności rozcieńczania fermentowanego wsadu, jest innowacją na skalę światową.

Wartość projektu: 
1 199 926,25 PLN
LIDER: 

dr inż. Andrzej Lewicki

Termin realizacji projektu: 
kwiecień 2016 - marzec 2019
Zdjęcie: 
Zdjęcie Lidera: 
Miniaturka: