Paliwa stałe

W Pracowni Ekotechnologii naukowcy zajmują się również badaniami nad optymalizacją procesu produkcji biopaliw stałych z biomasy. Z większości rodzajów biomasy dostępnej w formie stałej można wyprodukować biopaliwo stałe – pelet bądź brykiet. Aby tego dokonać należy uprzednio odpowiednio przygotować wsad. W laboratorium można nie tylko uzyskać opinie na temat przydatności substratów (w tym odpadów), które Państwo posiadają do produkcji biopaliw stałych, ale i wyprodukować biopaliwo stałe w serii testowej. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się technologie produkcji peletów i brykietów na bazie biomasy odpadowej oraz z wykorzystaniem odpadów jako dodatków podnoszących kaloryczność jak i wskaźniki wytrzymałościowe peletu i brykietu. Ponadto oferta obejmuje zbadanie najważniejszych parametrów biopaliw stałych, czyli wartości opałowej, ciepła spalania, wilgotności oraz pozostałości popiołu po spalaniu.