Czym się zajmujemy?

Pracownia Ekotechnologii działająca przy Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmuje się badaniami dotyczącymi procesu fermentacji metanowej, kompostowania, technologiami dezodoryzacji i redukcji emisji gazowych oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych. Funkcjonuje tu obecnie największe laboratorium biogazowe w Polsce wyposażone  w ponad 220 reaktorów do prowadzenia fermentacji w technologii "batch culture", 6 reaktorów do prowadzenia badań do prowadzenia badań w technologii ciągłej oraz 16 bioreaktorów  (pojemność 50-1000 dm3) do przeprowadzenia symulacji kompostowania.

Interdyscyplinarny zespół Pracowni składa się z doświadczonych naukowców będących specjalistami z różnych dziedzin nauki: inżynierii rolniczej, biotechnologii, ochrony środowiska i geologii.

Od ponad 15 lat Pracownia Ekotechnologii jest pomostem między Nauką, a Przemysłem. Liczne projekty naukowe oraz prace zlecone i publikacje, których tematykę mogą Państwo poznać na naszej stronie, są najlepszą referencją prowadzonych przez nas badań.