Emisje gazowe

Pracownia zajmuje się badaniami wielkości, dynamiki i składu emisji gazowych ze składowanych i przetwarzanych bioodpadów, nawozów organicznych, nawożonych gleb itp. Do badań wykorzystywane są różnego rodzaju reaktory, tunele aerodynamiczne (w tym tunele Lockyer’a). Badania jakościowe emisji gazowych, przeprowadzane są za pomocą analizatora gazowego GA5000 firmy Geotech. Posiada on następujące certyfikaty jakości: ATEX II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta = -10°C do +50°C), IECEx, CSA oraz certyfikat kalibracji UKAS ISO 17025. Zakresy analiz czujników to: O2 0-25%; CO2 0-100%; CH4 0-100%; NH3 0-1000 ppm and H2S 0-10 000 ppm. Kalibracja analizatora dokonywana jest co tydzień przy użyciu gazów kalibracyjnych dostarczanych przez firmę Air Product w następujących stężeniach: 65% of CH4, 35% of CO2 (w jednej mieszaninie); 500 ppm H2S oraz 100 ppm NH3. Kalibracja czujnika tlenowego odbywa się w powietrzu syntetycznym. W szczególnych przypadkach badania składu gazów realizowane są za pomocą chromatografu.